Wystawa PięknaWYSTAWA PIĘKNA – to artystyczne przedsięwzięcie, które na stałe wpisało się w kalendarz ważnych wydarzeń kulturotwórczych nie tylko w życiu szkoły, ale też  w środowisku.

Organizujemy ją od 1999 roku. Jest to ekspozycja prac o charakterze plastycznym, technicznym i dekoracyjnym wykonanych przez uczniów naszej szkoły oraz zaproszonych do udziału uczniów ze szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Celem wystawy jest prezentacja prac uczniów oraz umiejętności jakie nabyli podczas różnych form zajęć artystycznych, kształtowanie ich wrażliwości artystycznej, integracja młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej intelektualnie przez wspólne działania twórcze oraz stworzenie możliwości do wspólnego poznania się, pokonania barier i przesądów, a także kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji i wzajemnej życzliwości.

Uroczysty wernisaż „Wystawy Piękna”, który odbywa się raz w roku, od wielu lat jest zaplanowany w sposób niezmienny. Organizatorki przedsięwzięcia – Panie: Joanna Smolińska i Katarzyna Pohorecka – dokładają starań, aby przebiegał on w trzech charakterystycznych częściach.

               Pierwsza część to spotkanie całej społeczności szkolnej wraz z zaproszonymi gośćmi – twórcami prac oraz uczniami i wychowankami wraz z opiekunami reprezentującymi poszczególne szkoły , ośrodki i placówki, a także osobami reprezentującymi różne instytucje związane z oświatą i kulturą. Średnio w uroczystości bierze udział  9 – 12 szkół i placówek. Podczas tego spotkania, wszyscy oglądają plastyczne prace grupowe, które powstały rok wcześniej podczas twórczych warsztatów integracyjnych w czasie wernisażu. Artystyczną atmosferę potęgują występy naszych uzdolnionych teatralnie i muzycznie uczniów.

               Drugą część uroczystości, a jednocześnie punkt kulminacyjny, stanowi bezpośrednie zetknięcie się uczestników przedsięwzięcia ze sztukami plastycznymi. Wszyscy wchodzą w role zarówno odbiorców, jak i twórców. Ekspozycja przygotowanych na wystawę prac zlokalizowana jest na trzecim piętrze szkoły. To tutaj, wśród portretów, pejzaży, scen rodzajowych, fantazji i wielu innych twórczych kreacji, wszyscy zatrzymują się na dłużej…

               Zwykle podczas wernisażu prezentowanych jest ok. 600 – 800 różnorodnych prac. Stanowią one przekrój form, technik i tematów plastycznych i technicznych. Są efektem pracy uczniów podczas różnorodnych zajęć: lekcji plastyki, techniki, zajęć artystycznych, świetlicowych, kół zainteresowań oraz zajęć w klasach przysposabiających do pracy. Znajdziemy tam przykłady malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby i płaskorzeźby. Zachwycimy się niestandardowym zastosowaniem szerokiej gamy materiałów i surowców, które zyskują niejednokrotnie drugie życie. Uważny odbiorca odnajdzie tam bowiem zręcznie wykorzystane szklane, metalowe i plastikowe opakowania, tekturki o zróżnicowanej fakturze, tkaniny, skórę, spiralne druciki, które kiedyś łączyły kartki kalendarzy, stare płyty CD… Okazuje się, że wielu „budulców” nowego piękna dostarcza sama natura: liście, gałązki, piasek, kamyki, kasztany, muszle – wszystkie te i inne elementy składają się na niepowtarzalne kompozycje wykonane na tekturach, deskach, szkle, foliach, filcu oraz na barwnych arkuszach brystolu o różnych formatach. Część prac to klasyczne kompozycje wykonane w jednej, wybranej technice, o tematyce nawiązującej do znanych dzieł lub okresów w sztuce. Inne są wytworem bogatej wyobraźni autorów i łączą w sobie wiele technik i materiałów. Wszystkie są dowodem wysokich umiejętności i pasji twórczej uczniów oraz ich nauczycieli.

               Bogactwo form, barw, struktur i tematów zawsze zachęca do wnikliwego obejrzenia prezentowanych dzieł. Każdy uczestnik może wziąć udział w rodzącym wiele emocji głosowaniu na najciekawszą pracę, poprzez oddanie na nią swojego głosu.

               Wiele emocji i pozytywnych wrażeń co roku wzbudza kolejny etap uroczystości. Są to Twórcze Warsztaty Integracyjne – nieodłączny element wernisażu, podczas którego wszyscy uczestnicy uroczystości w sposób praktyczny angażują się w plastyczne działania twórcze. Po zakończeniu głosowania uczniowie rozlokowują się w klasach lekcyjnych, które w tym dniu zamieniają się w pracownie plastyczne. Tam w mniejszych grupach, śmiało nawiązują bliższe znajomości bez względu na to, w jakiej szkole się uczą  i z jakimi problemami spotykają się na co dzień. Podczas tych działań, kolejny raz okazuje się, że wspólna pasja i praca twórcza przełamuje wszelkie bariery i pozwala na uzyskanie znakomitych efektów.

W każdym roku, organizatorzy proponują trzy tematy przewodnie pracy warsztatowej, a także temat dowolny. Ogromne arkusze szarego papieru błyskawicznie nabierają barw. Kolorowe kredy oraz kolorowe papiery do wyklejania, co roku sprawdzają się wyśmienicie. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonują prace plastyczne, śmiejąc się przy tym i rozmawiając, a nauczyciele i opiekunowie dyskretnie ich wspierają.Efektem wspólnej kreacji twórczej jest zawsze kilkanaście prac. Zdobią one później naszą szkołę przypominając o miłym spotkaniu, a w następnym roku - podczas kolejnego wernisażu wystawy - są wyeksponowane w sali gimnastycznej.

               Trzecia część uroczystości odbywa się przy słodkim poczęstunku. Uczniowie wraz z nauczycielami podsumowują efekty swojej pracy, wymieniają się spostrzeżeniami. Artystyczny klimat oraz cykliczny charakter uroczystości podkreślają eksponowane w od początku uroczystości wielkoformatowe prace plastyczne, wykonane podczas warsztatów w poprzednim roku. Dzięki temu można przypomnieć sobie chwile sprzed roku oraz dokonać porównania poprzednich prac z tymi, które właśnie powstały.

Następuje też rozstrzygnięcie plebiscytu na najciekawsze zdaniem publiczności prace, wręczenie dyplomów i nagród wyróżnionym osobom i szkołom. Wystawa Piękna, organizowana w naszej szkole od 1999 roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowiska i jest zawsze pozytywnie oceniana przez uczestników i gości.

Jej niewątpliwą zaletą jest to, że popularyzuje osiągnięcia i prezentuje umiejętności uczniów, jakie nabyli i rozwinęli podczas różnorodnych zajęć szkolnych, ukierunkowuje aktywność i ekspresję wieku dorastania na wartościowe, twórcze działania. Jest doskonałym sposobem motywowania i aktywizowania do pracy oraz wzmacniania poczucie wartości uczniów, jako współtwórców kultury szkolnej i środowiskowej. Uwrażliwia na piękno i wdraża do aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa. Dodatkowym atutem przedsięwzięcia jest to, że wystawa nie ma charakteru konkursowego. Kryterium do zakwalifikowania pracy na wystawę określa nauczyciel, który pracuje z daną grupą uczniów i najlepiej zna ich potrzeby, możliwości i predyspozycje. Takie rozwiązanie pozwala  nie wykluczać uczniów o mniejszych możliwościach manualnych, w przypadku których najistotniejszy jest wkład pracy i zaangażowanie w jej wykonanie.

               Wystawa Piękna pozwala na pełną i mądrą integrację uczniów z różnego typu niepełnosprawnościami  i pełnosprawnych. Dokonuje się ona na płaszczyźnie pozawerbalnego sposobu komunikacji, jakim jest język sztuki, co potwierdza wspólna ekspozycja prac i udane, twórcze działania. Podczas wspólnej działalności twórczej otwiera się możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, wzajemnego poznawania się, wyrażenia swych emocji, marzeń, pragnień. Kształtują się postawy tolerancji, akceptacji i wzajemnej pomocy, co w dzisiejszym świecie jest niezwykle pożądane i cenne.