TECHNIK LOGISTYK

 

Kwalifikacje potwierdzające nabyte umiejętności w zawodzie:

AU.32 – Organizacja transportu

 

Technik logistyk zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego. Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi renegocjacje z klientami w zakresie zadań logistycznych. Dobiera środki transportu w zakresie zrealizowanego zadania. Posiada wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu, dystrybucji, prawa krajowego i międzynarodowego.

Miejsca pracy: np. przedsiębiorstwa magazynowe lub produkcyjne, firmy kurierskie, transportowe, spedycyjne, centrale kontroli ruchu.

 

Nauka zawodu trwa:

 • dla absolwentów gimnazjum  - cztery lata

 • dla absolwentów szkoły podstawowej – pięć lat.

 

Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w różnego typu przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, transportowych lub handlowych na terenie Częstochowy.

 

Szkoła umożliwia nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą.

 

 • Uczniowie technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymują dyplom technika logistyka.

 • Uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Naukę w zawodzie TECHNIK LOGISTYK organizujemy wyłącznie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w:

 

 • Technikum Nr 13 – dla młodzieży z zespołem Aspergera, Autyzmem, słabosłyszącej oraz z niepełnosprawnością ruchową

 

Tylko nasza szkoła zapewnia w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

 

Ciekawostka:

Technikum nr 13 w Częstochowie to pierwsza w regionie szkoła średnia techniczna wyłącznie dla uczniów w normie intelektualnej z różnego typu niepełnosprawnościami.

 

Uczniu pamiętaj - u nas możesz:

 • uczyć się w mało licznej klasie – do 4 uczniów!

 • czuć się bezpiecznie i komfortowo!

 • liczyć na to, że nauczyciel zrozumie Twoje problemy i potrzeby!

 • uczyć się i rozwijać umiejętności we własnym tempie!

 • nawiązywać kontakty z innymi bez presji otoczenia!

 • rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

WAŻNE

 • NABÓR uczniów do naszych szkół odbywa się cały rok.

 • Kandydatów do naszych szkół nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji.

 • Rodzaj dokumentów i szczegóły dotyczące rekrutacji - do pobrania na naszej stronie w zakładce „REKRUTACJA”.

 • Na żadnym dokumencie szkolnym, w tym na legitymacji szkolnej, świadectwie ucznia, a także tablicach urzędowych szkoły NIE MA zapisu „szkoła specjalna”.