TECHNIK INFORMATYK

 

Kwalifikacje potwierdzające nabyte umiejętności w zawodzie:

EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń       peryferyjnych i sieci

EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Technik informatyk to kierunek z przyszłością. Technik informatyk dobiera, instaluje, konfiguruje sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, nadzoruje jego prawidłowe działanie, dokonuje przeglądów, konserwacji i naprawy tych urządzeń. Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Diagnozuje, obsługuje i eliminuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych, takich jak np. drukarki i skanery oraz urządzeń sieciowych, takich jak np. serwery, routery.

 

Miejsca pracy: np. firmy administrujące sieci komputerowe, zarządzające serwerami oraz bazami danych, projektujące witryny internetowe oraz serwisy i sklepy ze sprzętem komputerowym.

 

Nauka zawodu trwa:

 • dla absolwentów gimnazjum  - cztery lata

 • dla absolwentów szkoły podstawowej – pięć lat.

 

Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w różnych zakładach pracy stosujących nowoczesne techniki i technologie oraz dysponujących odpowiednią bazą techniczną na terenie Częstochowy.

Szkoła umożliwia nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą.

 

 • Uczniowie technikum po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymują dyplom technika informatyka.

 • Uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Naukę w zawodzie TECHNIK INFORMATYK organizujemy wyłącznie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w:

 

 • Technikum Nr 13 – dla młodzieży z zespołem Aspergera, Autyzmem, słabosłyszącej oraz z niepełnosprawnością ruchową

 

Tylko nasza szkoła zapewnia w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

 

Ciekawostka:

Technikum nr 13 w Częstochowie to pierwsza w regionie szkoła średnia techniczna wyłącznie dla uczniów w normie intelektualnej z różnego typu niepełnosprawnościami.

 

Uczniu pamiętaj - u nas możesz:

 • uczyć się w mało licznej klasie – do 4 uczniów!

 • czuć się bezpiecznie i komfortowo!

 • liczyć na to, że nauczyciel zrozumie Twoje problemy i potrzeby!

 • uczyć się i rozwijać umiejętności we własnym tempie!

 • nawiązywać kontakty z innymi bez presji otoczenia!

 • rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

WAŻNE

 • NABÓR uczniów do naszych szkół odbywa się cały rok.

 • Kandydatów do naszych szkół nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji.

 • Rodzaj dokumentów i szczegóły dotyczące rekrutacji - do pobrania na naszej stronie w zakładce „REKRUTACJA”.

 • Na żadnym dokumencie szkolnym, w tym na legitymacji szkolnej, świadectwie ucznia, a także tablicach urzędowych szkoły NIE MA zapisu „szkoła specjalna”.