TAPICER

 

Kwalifikacja potwierdzająca nabyte umiejętności w zawodzie:

AU.12 - Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

 

Tapicer to zawód z przyszłością, obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy w Polsce i za granicą. Praca tapicera obejmuje: wykonywanie i renowację mebli tapicerowanych, np. wersalek, tapczanów, krzeseł, foteli, tapicerowanie wnętrz samochodów, np. odnawianie siedzeń, podsufitek, obić dachowych, wykańczanie oraz dekorowanie wyrobów tapicerskich, drobne usługi, np. wygłuszanie drzwi, obciąganie guzików, układanie wykładzin dywanowych, szycie pokrowców na meble.

 

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w profesjonalnie wyposażonych pracowniach technologicznych na terenie szkoły.

 

Szkoła zapewnia nieodpłatnie wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania prac tapicerskich.

 

Ciekawostka - uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli zawodu wykonali renowację wszystkich foteli w sali widowiskowej „Klubu Politechnik” oraz filharmonii w Częstochowie. Ponadto na bieżąco świadczą usługi tapicerskie dla klientów indywidualnych.

 

Naukę w zawodzie TAPICER organizujemy wyłącznie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w następujących szkołach:

 

 • Branżowej Szkole I Stopnia – dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

 • Branżowej Szkole I Stopnia nr 11 – dla młodzieży z zespołem Aspergera, autyzmem, słabowidzącej, słabosłyszącej oraz z niepełnosprawnością ruchową.

 

Tylko nasza szkoła zapewnia w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

 

Uczniu pamiętaj - u nas możesz:

 • uczyć się w mało licznej klasie!

 • czuć się bezpiecznie i komfortowo!

 • liczyć na to, że nauczyciel zrozumie Twoje problemy i potrzeby!

 • uczyć się i rozwijać umiejętności we własnym tempie!

 • nawiązywać kontakty z innymi bez presji otoczenia!

 • rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

WAŻNE

 • NABÓR uczniów do naszych szkół odbywa się cały rok.

 • Kandydatów do naszych szkół nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji.

 • Rodzaj dokumentów i szczegóły dotyczące rekrutacji - do pobrania na naszej stronie w zakładce „REKRUTACJA”.

 • Na żadnym dokumencie szkolnym, w tym na legitymacji szkolnej, świadectwie ucznia, a także tablicach urzędowych szkoły NIE MA zapisu „szkoła specjalna”.