Sto lat Niepodległej

SZCZEGÓLNY ROK


W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła podjęła wiele działań upamiętniających to ważne wydarzenie. Wszystkie cykliczne imprezy, które odbywały się w naszej szkole zawierały akcent poświęcony tej właśnie rocznicy. Nauczyciele wykonali w salach gazetki okolicznościowe, ćwiczyli z uczniami hymn państwowy, wychowawcy przeprowadzili pogadanki. Uczestniczyliśmy również w wielu wydarzeniach pozaszkolnych.

Szczegółowy wykaz działań:

 1. We wszystkich salach lekcyjnych przygotowana została gazetka o tematyce niepodległościowej.

 2. Podczas wernisażu XIX Wystawy Piękna uczestnicząca w nim młodzież z zaproszonych szkół oraz z naszej szkoły wspólnie wykonywała prace plastyczne o tematyce patriotycznej, zaprezentowane następnie podczas uroczystej akademii.

 3. Młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w obchodach urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowanych przez Urząd Miasta Częstochowy.

 4. W bibliotece szkolnej został zorganizowane:

  • Jesienny maraton czytania w 100-lecie odzyskania Niepodległości

  • wystawa książek o tematyce niepodległościowej

  • gazetka ścienna  Niepodległa w poezji

  • konkurs plastyczny "100 zakładek  na 100-lecie Niepodległej"

  • udział uczniów w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Niepodległości poprzez zorganizowanie warsztatów literacko - plastycznych na podstawie książki Cezarego Harasimowicza „Mirabelka”- dla klas gimnazjalnych i przysposabiających

  • umieszczenie na internetowej Mapie Niepodległości informacji o warsztatach „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” przeprowadzonych w naszej szkole

  • konkurs na najlepszą relację z przeprowadzonych warsztatów „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”

  • zakupione zostały książki: Cezarego Harasimowicza „Mirabelka” oraz „Dariusza Wizora i Lecha Wyszczelskiego Wielka wojna o Polskę”.

 5. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach pt. "100 niepodległych znanych i nieznanych", które miały miejsce 2.10.18 r.  w SP nr 14 w Częstochowie. Warsztaty te, zorganizowane w rocznicę urodzin generała Gustawa Orlicz-Dreszera, były częścią obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Zadaniem uczniów było wykonanie patriotycznej koszulki upamiętniającej jednego ze 100 bohaterów. Po zakończeniu warsztatów złożono wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.

 6. Odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.

 7. Zorganizowano Niepodległościowy kiermasz słodkości .

 8. Uczniowie uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym pod tytułem "Exlibris Niepodległej" zorganizowanym przez SP nr 53 z oddziałami integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie oraz IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie.

 9. Zorganizowany został  I Festiwalu Literatury "Niepodległa w poezji i prozie" w  Regionalnym Ośrodku Kultury  w Częstochowie, podczas którego odbyła się m.in. akcja pisania na serduszkach życzeń dla Niepodległej.

 10. Przygotowany został artykułu o Festiwalu Literatury „Niepodległa w poezji i prozie „ do Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego Regionalnego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

 11. Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie „Czytam sobie  z kotylionem”, którego organizatorem była  pani mgr Barbara Maria Morawiec – autorka i redaktor naczelna Lustra Biblioteki.

 12. Zakupione zostały przypinki okolicznościowe z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, a wraz z uczniami wykonane zostały okolicznościowe kotyliony w barwach biało-czerwonych.

 13. 21 listopada 2018 r. na Jasnej Górze wpisane zostały życzenia do Kroniki „100 życzeń na 100 lat Niepodległej w ramach projektu edukacyjnego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Ten wieloletni projekt „Niepodległa” na lata 2017-2022 zorganizowany jest przez Fundację Civitas Christiana, Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. Prowadzony jest pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy.

 14. Włączyliśmy się w akcję „Rekord dla Niepodległej”, zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 9 listopada 2018 roku o godzinie 11:11 w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - odśpiewanie  czterech zwrotek hymnu narodowego.

 15. Opracowany został  Przewodnik po miejscach pamięci  w Częstochowie.

 16. Opublikowano artykuł o Kazimierzu Buslerze w tomie „Częstochowianie w marszu do Niepodległej” oraz uczestniczyliśmy w promocji tej książki w Ratuszu.

 17. Przygotowana została ekspozycja portretów trzech oficerów Wojska Polskiego -podchorążych z Częstochowy: Orlicz Dreszera, Buslera i Mastalerza wraz z biogramami, którzy zasłużyli się w walce o niepodległość.

 18. W holu wejściowym szkoły przygotowana została ekspozycja wizualna z okazji 100-lecia niepodległości.

 19. Działania świetlicy szkolnej:

  • udział w Powiatowym Konkursie plastyczno - literackim „Barwy Niepodległej” zorganizowanym przez SP 53 z Oddziałami Integracyjnymi

  • zorganizowanie konkursu plastycznego "Kocham Polskę" oraz w  wystawy pokonkursowej prac

  • zorganizowanie cyklicznego konkursu wiedzy o Polsce pt. „Kocham Polskę”

  • zorganizowanie przez kącik literacki „Złote pióro” akcji pisania wierszy o charakterze patriotycznym.

 20. Przygotowanie ekspozycji zdjęć o charakterze patriotycznym do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na wystawę „Patriotyzm bliżej ucznia – patriotyczna wizytówka  przedszkola, szkoły, placówki”. Wystawa ta towarzyszyła konferencji zorganizowanej w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości w Centralnej Szkole Państwowej Szkoły Pożarnej, adresowanej do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Organizatorami byli Delegatura Kuratorium w Częstochowie i Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 21. Udział w VII Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Recytatorskim z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości „Ojczyzna moja wolna, wolna … więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada” - Odzyskanie przez Polskę niepodległości w polskiej poezji i prozie w Dąbrowie Górniczej  - zdobycie I i II miejsca przez nasze uczennice.

 22. Udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „100 lat Niepodległej” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – zdobycie II miejsca przez naszego ucznia.

ŚPIEWAMY MAZURKA DĄBROWSKIEGO

REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ

Nasza szkoła włączyła się w akcję „Rekord dla Niepodległej”, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 9 listopada 2018 roku o godzinie 11:11 w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu narodowego. Wspólny śpiew „Mazurka Dąbrowskiego” rozpoczął uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości.


100 niepodległych znanych i nieznanych

Warsztaty artystyczne

 

 

Warsztaty pt. "100 niepodległych znanych i nieznanych"
Dnia 2 października delegacja uczniów naszej szkoły wzięła udział w, które miały miejsce w SP nr 14 w Częstochowie. Warsztaty te, zorganizowane w rocznicę urodzin generała Gustawa Orlicz-Dreszera, były częścią obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Zadaniem uczniów było wykonanie patriotycznej koszulki upamiętniającej jednego ze 100 bohaterów. Tę niecodzienną lekcje historii uświetnił występ uczniów Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej. Po zakończeniu warsztatów złożono wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.