STOLARZ

 

Kwalifikacja potwierdzająca nabyte umiejętności w zawodzie:

AU.15 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 

To zawód o charakterze rzemieślniczym. W swojej pracy stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych w budownictwie i wykończeniu wnętrz, np. schody, drzwi, okna, meble, zabudowy wnęk. Wykonuje naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich, prace związane z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie. Stolarze mogą pracować min. na placach budowy, w dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w profesjonalnie wyposażonych pracowniach technologicznych na terenie szkoły. Szkoła zapewnia nieodpłatnie wszystkie materiały i narzędzie niezbędne do wykonywania prac stolarskich.

Ciekawostka - uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli zawodu świadczą usługi stolarskie dla klientów indywidualnych z zewnątrz.

 

Naukę w zawodzie STOLARZ organizujemy wyłącznie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w:

 

 • Branżowej Szkole I Stopnia – dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

Tylko nasza szkoła zapewnia w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

 

Uczniu pamiętaj - u nas możesz:

 • uczyć się w mało licznej klasie!

 • czuć się bezpiecznie i komfortowo!

 • liczyć na to, że nauczyciel zrozumie Twoje problemy i potrzeby!

 • uczyć się i rozwijać umiejętności we własnym tempie!

 • nawiązywać kontakty z innymi bez presji otoczenia!

 • rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

WAŻNE

 • NABÓR uczniów do naszych szkół odbywa się cały rok.

 • Kandydatów do naszych szkół nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji.

 • Rodzaj dokumentów i szczegóły dotyczące rekrutacji - do pobrania na naszej stronie w zakładce „REKRUTACJA”.

 • Na żadnym dokumencie szkolnym, w tym na legitymacji szkolnej, świadectwie ucznia, a także tablicach urzędowych szkoły NIE MA zapisu „szkoła specjalna”.