PIEKARZ

 

Kwalifikacja potwierdzająca nabyte umiejętności w zawodzie:

TG.03 – Produkcja wyrobów piekarskich

Zawód ten łączy w sobie elementy pracy indywidualnej i zespołowej. Piekarz dobiera i przygotowuje surowce do produkcji wyrobów piekarskich, przeprowadza rozrost oraz wypiek pieczywa w różnych asortymentach, sporządza półprodukty, dzieli i formuje różne produkty piekarskie, obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów piekarskich.

 

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w zakładach piekarniczych na terenie Częstochowy.

Szkoła umożliwia nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą.

 

Naukę w zawodzie PIEKARZ organizujemy wyłącznie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w:

 

 • Branżowej Szkole I Stopnia – dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

Tylko nasza szkoła zapewnia w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

 

Uczniu pamiętaj - u nas możesz:

 • uczyć się w mało licznej klasie!

 • czuć się bezpiecznie i komfortowo!

 • liczyć na to, że nauczyciel zrozumie Twoje problemy i potrzeby!

 • uczyć się i rozwijać umiejętności we własnym tempie!

 • nawiązywać kontakty z innymi bez presji otoczenia!

 • rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

WAŻNE

 • NABÓR uczniów do naszych szkół odbywa się cały rok.

 • Kandydatów do naszych szkół nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji.

 • Rodzaj dokumentów i szczegóły dotyczące rekrutacji - do pobrania na naszej stronie w zakładce „REKRUTACJA”.

 • Na żadnym dokumencie szkolnym, w tym na legitymacji szkolnej, świadectwie ucznia, a także tablicach urzędowych szkoły NIE MA zapisu „szkoła specjalna”.