REGIONALNY KONKURS "Najsprawniejszy w zawodzie"

 

Najsprawniejszy w zawodzie

Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w Zawodzie” organizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie od 1995r.
W pierwszych latach skierowany był do uczniów zasadniczych szkół zawodowych specjalnych ówczesnego województwa częstochowskiego. Po zmianach administracyjnych rozszerzono jego zasięg i obecnie uczestniczą w nim szkoły województw śląskiego i opolskiego: z Będzina, Bytomia, Chorzowa, Katowic, Leśnicy Lublińca, Mysłowic, Olesna, Rudy Śląskiej, Raciborza, Rybnika, Sosnowca, Tychów, Zawiercia.  W konkursie rywalizowali dotąd przedstawiciele takich zawodów jak: cukiernik, introligator, krawiec, kucharz, malarz, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, ogrodnik, piekarz, pomocnik obsługi hotelowej, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer. Swoich reprezentantów szkoły wyłaniają spośród uczniów osiągających bardzo dobre wyniki z nauki w swoich zawodach.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.

Etap I składa się z części praktycznej przeprowadzanej w grupach zawodowych
na terenie wytypowanych szkół biorących udział w konkursie. W tej części uczniowie wykonują  wyznaczone zadania, np.: cukiernicy wypiekają słodkie bułeczki drożdżowe, kucharze przygotowują danie obiadowe, krawcy szyją poszewki na poduszki, mechanicy samochodowi wymieniają uszkodzone elementy układu hamulcowego samochodu, stolarze montują szafki meblowe. 

 Etap II to część teoretyczna będąca jednocześnie podsumowaniem całego konkursu.
W etapie tym biorą udział reprezentanci  wszystkich  zgłoszonych szkół, którzy uczestniczyli w części praktycznej. W  tej części uczniowie indywidualnie piszą testy sprawdzające ich wiedzę teoretyczną w danym zawodzie.

Część ta odbywa się w zawsze w siedzibie naszego Zespołu Szkół w Częstochowie przy 
ul. Krótkiej 22. Zmagania konkursowe wieńczy uroczyste podsumowanie połączone
z występami artystycznymi uczniów ze szkół biorących udział w konkursie oraz zaproszonych gości.

Głównym celem konkursu jest podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów w perspektywie przygotowania ich do uzyskania kwalifikacji zawodowych w wybranych zawodach.

A ponadto:

  • współzawodnictwo młodzieży w różnych zawodach i wyłonienie najlepszego
    w każdym zawodzie,

  • integracja młodzieży niepełnosprawnej z różnych środowisk i regionów,

  • podnoszenie poziomu nauczania zawodowego młodzieży,

  • zachęcanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce,

  • zwiększanie szans laureatów konkursu na rynku pracy,

  • wymiana doświadczeń nauczycieli szkół uczestniczących w konkursie.

 

Konkurs wywołuje wśród uczestników wielkie emocje. Młodzież chętnie bierze w nim udział starając się zaprezentować swoje umiejętności zawodowe i osiągnąć jak najlepsze wyniki. Jest to też dobra okazja do integracji młodzieży niepełnosprawnej, a dla kadry nauczycielskiej jest polem do wymiany doświadczeń oraz porównania stosowanych metod nauczania. Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” będący największą cykliczną tego typu imprezą w regionie, jest wizytówką szkoły i miasta Częstochowy na tle województwa śląskiego.

Każdorazowo patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Częstochowy.