KUCHARZ

 

Kwalifikacja potwierdzająca nabyte umiejętności w zawodzie:

TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz to obecnie bardzo modny i medialny zawód. Kucharz to prawdziwy kreator smaków. W swojej pracy przygotowuje potrawy, dania, desery, ciasta, napoje według sprawdzonych receptur, właściwie dobiera surowce i półprodukty oraz dokonuje ich oceny jakościowej. Wykonuje obróbkę ręczną, mechaniczną i termiczną surowców, obsługuje urządzenia i drobny sprzęt wykorzystywany w kuchni.

 

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w profesjonalnej wyposażonej szkolnej pracowni technologicznej oraz w różnych zakładach gastronomicznych na terenie Częstochowy.

Szkoła zapewnia urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonywania prac kucharskich.

 

Ciekawostka - uczniowie naszej szkoły to prawdziwi artyści – uczą się ciekawej sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach – carvingu, zdobywają nagrody w konkursach kulinarnych.

 

Naukę w zawodzie KUCHARZ organizujemy wyłącznie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w:

 

 • Branżowej Szkole I Stopnia – dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

Tylko nasza szkoła zapewnia w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

 

Uczniu pamiętaj - u nas możesz:

 • uczyć się w mało licznej klasie!

 • czuć się bezpiecznie i komfortowo!

 • liczyć na to, że nauczyciel zrozumie Twoje problemy i potrzeby!

 • uczyć się i rozwijać umiejętności we własnym tempie!

 • nawiązywać kontakty z innymi bez presji otoczenia!

 • rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

WAŻNE

 • NABÓR uczniów do naszych szkół odbywa się cały rok.

 • Kandydatów do naszych szkół nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji.

 • Rodzaj dokumentów i szczegóły dotyczące rekrutacji - do pobrania na naszej stronie w zakładce „REKRUTACJA”.

 • Na żadnym dokumencie szkolnym, w tym na legitymacji szkolnej, świadectwie ucznia, a także tablicach urzędowych szkoły NIE MA zapisu „szkoła specjalna”.