KRAWIEC

 

Kwalifikacja potwierdzająca nabyte umiejętności w zawodzie:

AU.14 – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 

Krawiec to jeden z najstarszych zawodów o charakterze rzemieślniczym. Popularny dawniej i poszukiwany dziś – ocenie przeżywa prawdziwy renesans. Praca krawca polega na konstruowaniu i modelowaniu wyrobów odzieżowych, dobieraniu materiałów odzieżowych, dodatków krawieckich i zdobniczych do asortymentu odzieży, wykonywanie wyrobów odzieżowych, dokonywanie oceny wyrobów odzieżowych przeznaczonych do przeróbki lub naprawy, świadczenie drobnych usług krawieckich, obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w profesjonalnie wyposażonych pracowniach technologicznych na terenie szkoły.

Szkoła zapewnia nieodpłatnie wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania prac krawieckich.

Ciekawostka - uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli zawodu świadczą usługi krawieckie dla indywidualnych klientów z zewnątrz.

 

Naukę w zawodzie KRAWIEC organizujemy wyłącznie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w następujących szkołach:

 

 

 • Branżowej Szkole I Stopnia – dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

 • Branżowej Szkole I Stopnia nr 11 – dla młodzieży z zespołem Aspergera, autyzmem, słabowidzącej, słabosłyszącej oraz z niepełnosprawnością ruchową

 

 

Tylko nasza szkoła zapewnia w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

 

Uczniu pamiętaj - u nas możesz:

 • uczyć się w mało licznej klasie!

 • czuć się bezpiecznie i komfortowo!

 • liczyć na to, że nauczyciel zrozumie Twoje problemy i potrzeby!

 • uczyć się i rozwijać umiejętności we własnym tempie!

 • nawiązywać kontakty z innymi bez presji otoczenia!

 • rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

WAŻNE

 • NABÓR uczniów do naszych szkół odbywa się cały rok.

 • Kandydatów do naszych szkół nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji.

 • Rodzaj dokumentów i szczegóły dotyczące rekrutacji - do pobrania na naszej stronie w zakładce „REKRUTACJA”.

 • Na żadnym dokumencie szkolnym, w tym na legitymacji szkolnej, świadectwie ucznia, a także tablicach urzędowych szkoły NIE MA zapisu „szkoła specjalna”.