Nasza kadra

NASZA KADRA

Doświadczeni oligofrenopedagodzy - przyjaźni uczniowi, ciągle doskonalący się i podnoszący swoje kwalifikacje.

Wśród nas są:

pedagodzy szkolni, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, specjaliści w pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera, logopedzi, specjaliści alternatywnych metod komunikacji, terapeuci ręki,  socjoterapeuci, arteterapeuci, specjaliści gimnastyki korekcyjnej, doradcy zawodowi, mediator, edukator.