Festiwal Literatury Pięknej

 

 

 

Festiwal Literatury Pięknej to kolejna artystyczna inicjatywa skierowana do uczniów z niepełnosprawnością. Nowe przedsięwzięcie, jakim jest Festiwal Literatury Pięknej pozwala wyeksponować ich umiejętności: recytatorskie, teatralne, czytelnicze, literackie, plastyczne i wokalne.

 

Nadrzędnymi celami Festiwalu są: rozwijanie kulturotwórczej roli szkoły w środowisku, popularyzacja umiejętności uczniów z niepełnosprawnością oraz ich integracja ze środowiskiem zewnętrznym.

 

Pierwszy Festiwal Literatury Pięknej odbył się 22 listopada 2018r.  Organizatorami Festiwalu są nauczycielki ZSZS: Joanna Janowicz, Izabela Jura i Barbara Ginter – opiekunki szkolnego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającego w Zespole Szkół oraz Zarząd Miejski TPD w Częstochowie, które w latach 2002-2015 wspólnie organizowały adresowany do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami Przegląd Małych Form Teatralnych w Częstochowie -  „Terapia przez sztukę”.

 

Idea powołania do życia Festiwalu zbiegła się z rocznicą stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego celem tegorocznej edycji Festiwalu było też świętowanie tej ważnej rocznicy. Tematyka I-szego Festiwalu Literatury Pięknej: „Niepodległa w poezji i prozie”, upamiętniła  ten wzruszający dla każdego Polaka moment w dziejach historii naszej Ojczyzny.

 

W Festiwalu wzięło udział 24 uczniów z 8 szkół i placówek specjalnych z Częstochowy i jednej z Bogumiłka. Prezentacje konkursowe w czasie Festiwalu odbywały się w dwóch grupach. Poprzedził je występ zespołu wokalnego z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Uczniowie odśpiewali wzruszającą pieśń „Ojczyzno ma” autorstwa księdza Karola Dąbrowskiego. Następnie rozpoczęły się recytacje. Po wysłuchaniu prezentacji wszystkich uczestników Jury udało się na obrady. W tym czasie uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w redagowaniu życzeń dla Polski.

Jury, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Częstochowie, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie oraz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie przyznało: pierwsze, drugie i trzecie miejsca w dwóch kategoriach. Ocenie podlegało: pamięciowe opanowanie tekstu, interpretacja utworu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci z grupy I:

  • I miejsce – zajęła uczennica Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku,

  • II miejsce uczeń Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie

  • III miejsce uczennica  Zespołu Szkół Specjalnych  nr 28  w Częstochowie.

    

Laureaci z grupy II:

  • I miejsce – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie,

  • II miejsce - uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie,

  • III miejsce - uczeń Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka  w Częstochowie.

Głównymi nagrodami dla zwycięzców były ciekawe gry dydaktyczne oraz zestawy pasteli. Miłym akcentem dla każdego uczestnika był prezent w postaci książki o tematyce patriotycznej oraz słodyczy.