„Moje miasto bez elektrośmieci”

 W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła

do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

 

„Moje miasto bez elektrośmieci”.

Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci oraz aktywizowanie mieszkańców miast do odnoszenia ZSEE w miejsca do tego przeznaczone

W ramach programu powołany został Fundusz Oświatowy, w ramach którego przedszkola i szkoły otrzymują bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych. Aby placówka oświatowa mogła korzystać z Funduszu Oświatowego musi spełnić 2 warunki:

 • przeprowadzić zajęcia edukacyjne, w oparciu o bezpłatne materiały edukacyjne programu,

 • aktywnie zachęcać rodziców do oddawania na rzecz przedszkola, szkoły elekrośmieci do punktów zbierania lub samodzielnie organizować zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

Zasady działania Funduszu Oświatowego

 • placówka oświatowa (przedszkole, szkoła) realizuje program edukacyjny,

 • w ramach realizowanego programu prowadzone są aktywne zbiórki elektrośmieci, wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez ElektroEko i przekazywane do przetworzenia,

 • za zebrane elektrośmieci placówka oświatowa otrzymuje kupony odpowiadające rodzajowi oddanych odpadów i odpowiednią ilością punktu, jaka za nie przysługuje

 • placówki oświatowe odsyłają kupony do Organizatora zgodnie z regulaminem Funduszu Oświatowego*,

 • masa zebranych elektrośmieci przeliczana jest na punkty (przeliczenia dokonuje ElektroEko),

 • punkty kumulowane są na indywidualnym koncie placówki oświatowej dostępnym po zalogowaniu na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl,

 • zebrane punkty wymieniane są przez placówki oświatowe na pomoce dydaktyczne z „Katalogu pomocy dydaktycznych”,

 • pomoce dydaktyczne dostarczane są bezpłatnie bezpośrednio do placówki oświatowej,

 • fundatorem pomocy dydaktycznych jest ElektroEko,

Schemat działania Funduszu Oświatowego

 

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do dzieci, nauczycieli i jak i ich opiekunów, oraz do całego otoczenia przedszkola czy szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich.

Więcej informacji na stronie: http://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/