Dyrektor Zespołu Szkół


 

Drodzy Rodzice dziecka z niepełnosprawnością

 

Wkrótce Wasze dziecko stanie przed wyborem nowej szkoły. Będzie to trudna decyzja zarówno dla Państwa jak  i dla  Waszej pociechy. Sądzę, że warto wnikliwie przemyśleć kwestię wyboru szkoły, poznać oferty różnych szkół by podjąć najlepszą decyzję w trosce o dobro własnego dziecka.

Zachęcam Państwa do odwiedzenia  naszej szkoły - najbardziej przyjaznej dla dziecka, które w swoim szkolnym życiu często czuło się zagubione i narażone na niepowodzenia i porażki.

Nasza szkoła ma tę przewagę nad innymi, że jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Uczniowie realizują te same treści programowe co w szkole ogólnodostępnej jednak w pełni dostosowane do indywidualnych możliwości, przy wykorzystaniu specjalistycznych metod nauczania. Sprzyjają temu mało liczne klasy oraz zajęcia rewalidacyjne w małych grupach.

Na żadnym uczniowskim dokumencie, na pieczęciach szkoły, na legitymacji uczniowskiej i na świadectwach szkolnych nie ma zapisu szkoła specjalna zgodnie z przepisami w sprawie ramowych statutów w szkołach publicznych.

Dziećmi zajmuje się zespół prawdziwie życzliwych, oddanych uczniom nauczycieli specjalistów z najwyższymi kwalifikacjami do pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Każde dziecko szybko odkrywa tu swoje mocne strony i może osiągać sukcesy. Buduje to Jego poczucie pewności siebie, własnej wartości  i rozwija samodzielność.

Rodzice, którzy wcześniej nie dopuszczali myśli by oddać swoje dziecko pod naszą opiekę w krótkim czasie przyznają, że nie mieli racji, patrząc na radość dziecka ze szkolnych sukcesów.

Serdecznie zachęcam do odwiedzania naszej szkoły w dogodnym dla Państwa terminie. Możecie Państwo wraz z dzieckiem uczestniczyć jako obserwatorzy w zajęciach lekcyjnych co być może ułatwi Państwu podjęcie decyzji.

 

 

 Z wyrazami szacunku i szczerej życzliwości

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Dorota Markowska