Zakonczenie roku szkolnego

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w piątek 25 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00. Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców. Przypominamy, że obowiazuje nas reżim sanitatny związany z covidem.

 

Życzymy dobrych ocen na świadectwach i udanych wakacji.

 

Dyrekcja i grono pedagogiczne

Koniec trudnego roku szkolnego

 DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE I NAUCZYCIELE!

 

Rok szkolny 2019/2020, jakże inny od poprzednich, dobiega końca. Jego ostatnie miesiące, zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole i realizacja kształcenia na odległość były dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem i wyzwaniem. Poradziliśmy sobie pomimo różnych przeciwności i problemów pojawiających się podczas realizacji nauki zdalnej. Rozpoczynają się wakacje, czas radości, wypoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków. Z powodu panującej pandemii nie możemy spotkać się w szkole na tradycyjnej uroczystości i choć teraz żegnamy się na odległość, z optymizmem i wiarą patrzę w przyszłość, licząc na to, że nowy rok szkolny rozpoczniemy, tradycyjnie w murach naszej szkoły.

W tym miejscu pragnę podziękować Uczniom Zespołu Szkół, za cały ten rok – wszyscy ciężko pracowaliście, włożyliście dużo wysiłku w wypełnianie swoich szkolnych obowiązków. Poszerzyliście swoją wiedzę i na pewno zdobyliście nowe umiejętności i doświadczenia. Wielu z Was udowodniło swoją systematyczność, sumienność i wytrwałość w realizowaniu swoich zadań. Jesteśmy z Was dumni.

Szczególne podziękowania kieruję do Rodziców naszych uczniów. Doceniamy Państwa wsparcie, życzliwość, pomoc, wyrozumiałość i cierpliwość w pokonywaniu edukacyjnych problemów.  To również dzięki Wam, nasi uczniowie osiągnęli sukces. Każdego dnia wpieraliście i pomagaliście im odnaleźć się w nowej szkolnej rzeczywistości. Motywowaliście ich do systematycznej pracy,  dzieląc to ze swoimi obowiązkami domowymi i zawodowymi. To był czas dobrej współpracy. Dziękuję Państwu za ten ogromny wkład pracy i zaangażowanie.

Dziękuję również Nauczycielom, którzy w okresie kształcenia na odległość pokazali, że potrafią mierzyć się z trudnościami i zawsze są gotowi do podejmowania wyzwań w trosce o dobro uczniów.

Wszystkim życzę udanego wypoczynku, bezpiecznych wakacji oraz dużo zdrowia.    

     

         

Do zobaczenia we wrześniu.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Dorota Markowska

 


Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

 

Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – aktualne informacje

 

Z dniem 4 maja 2020r. przywrócono działalność Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Umożliwia to przede wszystkim  wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.


Szczegółowe zasady prowadzenia pracy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zostały ujęte w opracowanych Procedurach Postępowania Przeciwepidemicznego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

Dla klientów poradni opracowano ogólne zasady wizyt.

Można je znaleźć tutaj (http://zppp.ids.czest.pl/dokumenty/planowaniewizyt.pdf).

Zgłoszenia do Poradni przyjmowane są telefonicznie lub poprzez e-mail.

 

Dla ZSZS jest to :

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2

ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa

tel. 34-362-24-24

e-mail:  zppp@edukacja.czestochowa.pl

 

Więcej informacji na stronie internetowej poradni

 

 


Ważne!! Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW

DOTYCZĄCA

TELEFONU ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jest to telefon BEZPŁATNY, działa całodobowo.

 

Nr TELEFONU  116-111

 

Jeżeli znalazłaś(znalazłeś)się w trudnej sytuacji, masz problemy, których sama (sam) nie jesteś w stanie rozwiązać, a nie możesz lub nie chcesz zwrócić się do osób Ci bliskich (rodziców, opiekunów, nauczycieli) możesz zadzwonić pod podany numer - 116-111.

Pamiętaj, że telefon działa całą dobę, a swój problem możesz rozwiązać przy pomocy specjalistów, anonimowo.

 

Strona   www.116111.pl

 

Na stronie Telefonu Zaufania znajduje się zakładka „zostań w domu”, gdzie znajdziesz dużo odpowiedzi i informacji dotyczących obecnej sytuacji związanej z koronawirusem.

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, proszę o kontakt

.

grzesiak.pedagog@o2.pl


Akcja „KARTKA DLA MEDYKA”

 

Nasi uczniowie biorą udział w akcji "Kartka dla Medyka"

Akcja polegała na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu kartki/rysunku - laurki  z życzeniami i podziękowaniami dla medyka.

 

Celem akcji było podziękowanie wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich trudną pracę w obecnej sytuacji. Nasi uczniowie pokazali jakie mają wielkie serca. Powstały przepiękne prace, za przygotowanie których bardzo dziękujemy.

 

Dziękujemy również Rodzicom i opiekunom uczniów, którzy aktywnie włączyli się w pomoc przy realizacji tego wspaniałego zadania.

 

A to niektóre prace naszych uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenia, nakazy i zakazy. Ważne!

 

W związku z wejściem w życie w dniu wczorajszym Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) zobowiązuje Państwa do przekazania informacji rodzicom i uczniom o nowo wprowadzonych ograniczeniach. W tym:

 

 • Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki,

 • Nie można korzystać z parków, plaż, czy bulwarów,

 • Wprowadzony zostaje obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (z wyjątkiem dzieci do 13. roku życia oraz  osób niepełnosprawnych lub niemogących się samodzielnie poruszać),

 • W miejscach pracy należy zachować dystans półtora metra i zapewnić środki do dezynfekcji.

 

Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł.


Wsparcie dla miasta Częstochowy

 

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla miasta Częstochowy

Chcąc służyć pomocą jak największej ilości potrzebujących oferujemy bezpłatne wsparcie telefoniczne dla  osób,  które    w  kryzysie  psychicznym w związku z obecną sytuacją - stanem epidemii.

 

Ofertę pomocy kierujemy do młodzieży i dorosłych z terenu miasta Częstochowy, w tym między innymi do:

 

 • osób przeżywających stany lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdrowie swoje i bliskich,

 • osób objętych kwarantanną,

 • personelu medycznego.

 

W razie potrzeb proszę dzwonić pod następujące numery telefonu Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Częstochowie:

 

 • Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 533 300 966

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2  tel. 739 212 739

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 533 300 136

 

Oferujemy pomoc w godzinach od 8.00- do 20.00


ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy

 

ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy

 

Informujemy, że Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt
e-mailowy oraz telefoniczny.

 

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

tel. 533 300 966

e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

tel. 739 212 739

e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

tel. 533 300 136

e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

 

Centrum Informacji Zawodowej

tel. 533 377 180

e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

 

Zespoły Orzekające odbywają się według wcześniejszego harmonogramu. W sprawie wydania orzeczeń/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o wydanie których wnioski zostały już złożone proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii w formie elektronicznej lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinie specjalistów, opinia nauczycieli/wychowawców) będą wystarczające do wydania orzeczenia/opinii dokument zostanie wydany, a za Państwa pisemną zgodą przesłany drogą e-mailową.

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji, porad czy konsultacji.

 

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi udostępniamy na stronie internetowejZespołu Poradni w zakładce FAQ.

 

ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ

 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego Bloga Poradni ON-LINE

 

 

Ważne! Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń komputerowych

 

W związku z obecną sytuacją i decyzją Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzeniu w szkołach zdalnego nauczania przypominamy:

 

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną podczas nauki zdalnej:

 

 • Godziny, w których nauka jest najbardziej efektywna to 9.00 – 15.00.

 • Korzystając z urządzeń elektronicznych staraj się utrzymywać odpowiednią postawę ciała – plecy wyprostowane i przylegające do oparcia krzesła, ręce wygodnie opieraj o blat biurka. Przy pracy z laptopem zaleca się ustawienie go na biurku, a nie na kolanach.

 • Monitor/tablet/telefon powinny znajdować się na wysokości twoich oczu, w odległości od 40 – 80 cm (w zależności od wielkości ekranu).Podczas nauki przy komputerze/tablecie/smartfonie zadbaj o częste przerwy. Nieprzerwana praca powinna trwać nie dłużej niż 30 do 45 minut. Po tym czasie powinna nastąpić przynajmniej 15 minutowa przerwa. Wykorzystaj ją na zajęcia ruchowe oraz odpoczynek dla oczu.

 • Pamiętaj o odpowiednim oświetleniu i regularnym wietrzeniu pomieszczenia, w którym się uczysz.

 

Uczniu, pamiętaj!

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci podczas nauki zdalnej:

 

 • Korzystaj wyłącznie ze stron i materiałów wskazanych przez nauczycieli lub udostępnionych na stronie internetowej naszej szkoły

 • Na stronach, które wymagają logowania, utwórz odpowiednio trudne hasło.

 • Zabezpiecz swój sprzęt elektroniczny, instalując na nim program antywirusowy.


Uwaga! Kontakt z pedagogami

 

Kontakt z pedagogami szkolnymi

 

Kontakt z pedagogami szkolnymi podczas nauki zdalnej

W związku z zaistniałą sytuacją pedagodzy szkolni udzielają wsparcia, porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez kontakt drogą elektroniczną:

      (możliwa również rozmowa video poprzez messenger, skype, hangouts)

 

 

Ważne! Apel do Rodziców i Uczniów

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Przypominam i apeluję, że uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia.  W warunkach domowych także należy  przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywają dzieci i młodzież. Apeluję o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Dorota Markowska


Uwaga uczniowie. Rozpoczynamy e-lekcje!

 

Nie ma lenistwa. To nie ferie, nie pora na nicnierobienie. Nie przychodzimy do szkoły, ale to nie znaczy, że nie robimy nic. W menu po lewej stronie znajdziecie zakładkę "e-lekcje" a w niej będą pojawiać się tematy i zadania do wykonania. Stopnie będą po powrocie. A na wakacje przyjdzie czas.

Powodzenia


Szanowni Państwo. Ważne!

 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy,

że od dnia 13.03.2020r. od godziny 13:00 do odwołania

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych  w Częstochowie

zamyka obsługę bezpośrednią klienta zewnętrznego.

 

W razie potrzeby proszę kontaktować się telefonicznie

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30

– nr telefonu 34 324 10 13.

 


Informacja dla rodziców. Ważne

 

Lekarze, specjaliści i eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia wirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby zalecenia odpowiednich służb były należycie realizowane. W warunkach domowych należy także przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci i młodzież..


UWAGA! Zawieszone zajęcia w szkole

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

Szanowni Państwo

 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca  funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, w tym naszej szkoły, zostaje czasowo ograniczone.

 

W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szczegółowo wygląda to następująco:

 • 12 i 13 marca to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Uczniowie mogą przyjść na te zajęcia do szkoły;

 • od poniedziałku, 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły. W tym czasie nie odbywają się żadne zajęcia;

 • nauczyciele pozostają w gotowości do pracy

 

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  

  

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Dorota MarkowskaInformacje na temat koronowirusa

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

Warszawa, 27.02.2020 r.

 

 

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

 •       kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka

- kaszel

- duszność

 •          kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa

- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem


ZALECENIA
Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:

 1. zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 2. nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę. Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

  • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,

  • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego

 3. miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

  • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie  na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,

 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,

 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,

 • ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

 • Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.

 • W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.

 • Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.

 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy  odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

 

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Pole tekstowe: Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1.     Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 2.       Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
  i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
 3.       Zachować bezpieczną odległość  

  Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
  Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
 4.       Unikać dotykania oczu, nosa i ust

  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
  z powierzchni na siebie.
 5.      Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

  Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

  Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia
 6.     Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

  Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama.
 7.      Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus należy
  starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 8.    Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

 9.         Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

 10.      Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 

 

 

 

Dbaj o swoje zdrowie

 

 


Profilaktyka zdrowotna

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

dziś w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się odprawa z Kuratorami Oświaty na temat profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Podczas spotkania poinformowałem kuratorów o najważniejszych zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Przekazałem również przygotowane przy współpracy z MZ i GIS rekomendacje dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Przesyłam je również do Państwa z prośbą o zapoznanie się i stosowanie.

Proszę również o przeprowadzenie zajęć np. w ramach lekcji wychowawczych z uczniami o podstawowych zasadach higieny osobistej. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na to czy Państwa szkoły, przedszkola i placówki edukacyjne wyposażone są w niezbędne środki czystości.

Jednocześnie zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus

Łączę wyrazy szacunku

Dariusz Piontkowski


1 Marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” -

 

uczciliśmy w naszej szkole 28 lutego 2020 r poprzez zorganizowanie Wystawy

o „ Żołnierzach Wyklętych” na szkolnym korytarzu.

Również dziś 02 marca 2020r odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone bohaterom antykomunistycznego podziemia. Zajęcia dedykowane były uczniom Technikum. Poznali dziś prawdę o Niezłomnych, o ich życiu i heroicznej walce w obronie wolności i niepodległości Polski, którzy zostali pomordowani, więzieni, katowani, poddawani wieloletnim szykanom, bo  nie zgadzali się na sowiecką okupację Polski.  Przybliżone zostały sylwetki podziemia niepodległościowego między innymi: Stanisława Sojczyńskiego  ”Warszyca”,  Danuty Siedzikówny „Inki”, rotmistrza Witolda Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

Cześć i chwała bohaterom.!!!

Pamiętamy i będziemy pamiętać!!!


Spotkanie z Olgą Tokarczuk

 

Nasza noblistka

17 lutego 2020r  uczniowie klas Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia nr 11 uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę na temat Olgi Tokarczuk - wybitnej polskiej pisarki, laureatki Literackiej Nagrody Nobla za  (za 2018 r.) za „narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją ujawnia przekraczanie granic jako formę życia”.  Uczniowie obejrzeli fragmenty uroczystości wręczenia Oldze Tokarczuk Nobla oraz Jej przemowy noblowskiej. Oglądali również prezentację multimedialną na temat życia, twórczości i działalności pisarki oraz przyznanych jej niezliczonych, prestiżowych nagród, odznaczeń i honorów w kraju i za granicą.  Uczniowie aktywnie włączyli się do zajęć uczestnicząc w dramie,  konkursie wiedzy o Tokarczuk, czytając fragmenty Jej powieści.  Spotkanie zakończyło się wręczeniem słodkich upominków i Wystawką opracowania Michała Szmidli ucz. klasy I c na szkolnym korytarzu.

Walentynki

 

Konkurs na najładniejszą walentynkę

I miejsce w Konkursie  Plastycznym na „Najładniejszą Walentynkę”  zajęła Patrycja Rzempołuch z kl. II b Szkoły Branżowej I Stopnia,  II miejsce Jerzy Gruca z kl. III t Szkoły  Przysposabiającej do Pracy nr 1.  Ich prace zostały wybrane spośród 17 innych. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas Szkoły Branżowej I Stopnia, Szkoły Branżowej I Stopnia nr 11 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1. Gratulujemy!!!
Wręczenie dyplomów i nagród na szkolnym apelu
DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

 

Kliknij w baner i zobacz co w tym roku robimy w tym zakresie.
Akcja "Razem na święta"

 

Podobnie jak w ubiegłym roku szkoła nasza bierze udział w organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej akcji "Razem na święta". Głównym motywem akcji jest wsparcie drugiej, potrzebującej osobie, kształtowanie odpowiedzialności za nią oraz budowanie wspólnot lokalnych.  Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły postanowili wziąć udział w następujących przedsięwzięciach:

  • wesprzeć organizacje oferującą pomoc Polakom mieszkającym na Kresach poprzez zbiórkę darów,

  • zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających w częstochowskim schronisku,

  • przygotowanie świątecznych kartek z życzeniami dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkoły.

   

Opieka stomatologiczna

 

Święto Niepodległości

 

W dniu 8 listopada uczestniczyliśmy w akademii z okazji Święta Niepodległości. O godzinie 11:11 cała społeczność szkolna odśpiewała cztery zwrotki hymnu narodowego. Po odśpiewaniu młodzież zaprezentowała kilka wierszy i informacji  na temat obchodzonego święta.  Po części artystycznej  został podsumowany Konkurs Wiedzy o Polsce
"Kocham Polskę


#SzkołaDoHymnu

MASKARADA 2019

Maskarada 2019

21 października w sali widowiskowej Fundacji Euro Help znajdującej się przy ul. Przemysłowej 9 odbył się Przegląd Teatralno-Muzyczny Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem „Maskarada”. Prezentacja artystyczna odbywała się po raz ósmy. Uczniowie z naszej szkoły wystąpili z inscenizacją słowno - muzyczną "Zamieszanie na straganie".
Organizatorem festiwalu jest Fundacja “Oczami Brata”.
Po występie uczniowie otrzymali słodki upominek, materiały plastyczne oraz ciepły posiłek.


IV FESTIWAL PIOSENKI PODWÓRKOWEJ

 

16 października IV FESTIWAL PIOSENKI PODWÓRKOWEJ

 


APEL

 

Apel porządkowy

15 października miał miejsce drugi apel porządkowy. Podczas tego spotkania zostały poruszone następujące sprawy: szkodliwość e-papierosów, prawa obywatelskie i uczniowskie, ekologia w szkole. Ważnym momentem na który wszyscy czekali było ogłoszenie wyników wyborów do Samorządu uczniowskiego. Przewodniczącym szkoły został uczeń z klasy 3 b - Mateusz Kubik. Pomagać Mateuszowi będzie dwóch zastępców: Amelia Czok z 3 a i Tomasz Łudzeń z 1 c. Druga miła wiadomość, to wyniki konkursu na najwyższą frekwencję. Klasy z najwyższym wynikiem to: 3 p, 3 t i 3 i. Dodatkowo zostało wyróżnionych 16 uczniów, którzy we wrześniu nie opuścili ani jednego dnia. Gratulacje dla nowego Samorządu i dla wszystkich wyróżnionych!!!Przypominam, że w październiku obchodzimy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


14 października Dzień Edukacji Narodowej.

Jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi: uczenie się.
(J. Kurczab)

Rajd w góry

 

Wycieczka w Beskid Śląski.

 29 września odbyła się wycieczka turystyki kwalifikowanej w Beskid Śląski zorganizowana przez Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie w ramach całorocznego rajdu im. Zygmunta Łęskiego. Wycieczka rozpoczęła się przy ulicy Focha, skąd uczniowie wyruszyli autokarem do miejscowości Kamesznica Dolna. Wędrówkę po Beskidzie młodzież zaczęła od czarnego szlaku, przez Fajkówkę do szlaku na Baranią Górę – najwyższego i najbardziej znanego szczytu w Beskidzie Śląskim. To właśnie tu bierze początek królowa naszych rzek Wisła i jest tu najlepsza wieża widokowa w Beskidzie Śląskim. Bezpośrednio pod wieżą jest usytuowana tablica upamiętniająca walki Oddziałów AK, którym dowodził słynny żołnierz Sił Zbrojnych Henryk Flam „Bartek”. Z Baraniej Góry uczniowie dotarli do Polany Przysłop, na której mieści się schronisko PTTK, Muzeum Turystyki w Beskidzie Śląskim oraz Izba Leśna. Po odpoczynku dalej wycieczka kontynuowała wędrówkę pod Karolówkę, Czabanulę aż do Kamesznicy Górny Zadek gdzie czekały autokary do Częstochowy.29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

 

29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.
Zachęcam do niedzieli z książką.


Konkurs „Mistrz pięknego czytania”.

29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzisiaj w bibliotece został przeprowadzony konkurs czytelniczy ”Mistrz pięknego czytania”. Spotkanie to było zorganizowane dla uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Do konkursu zgłosiło się 9 uczniów ze wszystkich klas. Uczniowie samodzielnie wybierali sobie wiersze do zaprezentowania na konkursie. Wszyscy recytatorzy pięknie odczytali przygotowane wiersze i dlatego każdy otrzymał pamiątkowy dyplom, mały upominek oraz czekoladę. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły cztery osoby: Wioletta Zgrzebna, Marcin Marchwicki, Martyna Nowińska i Kuba Tomczyk. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!.Rajd Integracyjny

 

Rajd integracyjny

Rajd Integracyjny klas pierwszych. 23 września odbył się rajd integracyjny klas pierwszych Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia. Uczestniczyły w nim klasy: I a, I b, I i. Pogoda sprzyjała spacerowi przez Park Leśny Aniołów, który jest sztucznym kompleksem leżącym w dzielnicy Północ. Lasek powstał w wyniku zalesienia byłego poligonu wojskowego. Po spacerze ścieżką dydaktyczną, uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowali ognisko. Zakończywszy obfity posiłek złożony z pieczonych kiełbasek i pieczywa, młodzież obejrzała jeszcze tężnię, która znajduje się na Promenadzie Czesława Niemena.Narodowe Czytanie Nowel.

 

Narodowe Czytanie Nowel.W dniu 16 września po raz pierwszy nasza szkoła przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania. Spotkanie zostało zorganizowane dla uczniów z Technikum nr 13 oraz z Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11. Impreza miała miejsce na trawniku przed szkoła. Dla nowych uczniów była to nieco inna lekcja języka polskiego, pokazująca, że czytać można w różnych warunkach. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z ideą akcji, która organizowana jest już od 2012 roku. Następnie wszyscy wysłuchali fragmentu specjalnego listu Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z którego dowiedzieli się dlaczego takie utwory zostały wybrane do czytania. W dalszej części p. Katarzyna Pięta i p. Waldemar Cieślik zaprezentowali fragmenty dwóch nowel: " Katarynki" Bolesława Prusa i " Sachem" Henryka Sienkiewicza. Uczeń z II klasy Technikum przybliżył sylwetki autorów nowel. Po wysłuchaniu odbył się błyskawiczny konkurs ze znajomości treści utworów. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe naklejki.
Pokaż się w bibliotece

 

Pokaż się w bibliotece„Pokaż się w bibliotece” – jest to hasło, którym chcemy zaprosić do zaistnienia w naszej bibliotece.
Każdy ma jakiś talent np.: maluje, lepi coś kolekcjonuje, pisze, układa kompozycje np. z kwiatów. Pokażcie to, co potraficie i pochwalcie się swoimi pasjami.
W tym roku w bibliotece wyznaczony będzie specjalny kącik na Wasze prace i oczywiście dla chętnych to samo na naszym Facebooku.

Uczyńmy naszą bibliotekę piękną i kolorową!!!
Czekamy na pierwszych chętnych.


Nowa akcja biblioteczna

 

"Wielka zbiórka książek"


Nasza szkoła współpracuje z fundacją zaczytani.org. Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W bibliotece możesz jeszcze jutro oddać książkę w bardzo dobrym stanie, taką którą chciałbyś ofiarować bliskiemu podczas choroby. Zebraliśmy już 30 pozycji. Dziękujemy klasie I T i p , II T i oraz Panu Przemysławowi Gorzałce.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Niestety wakacje się skończyły.

2 września 2019r. o godzinie 10 zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. W sali gimnastycznej naszej szkoły rozpoczną się uroczystości związane z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

Szczególnie serdecznie witamy w progach naszej szkoły uczniów z klas pierwszych.

Dyrekcji, nauczycielom i uczniom życzymy dużo zapału do nauki i pracy.

KLAUZULA RODO

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w ZSZS w Częstochowie
„Jak nie czytam, jak czytam”.

 

Akcja czytelnicza „Jak nie czytam, jak czytam”

W dniu 7 czerwca po raz drugi odbyła się w naszej szkole akcja czytelnicza „Jak nie czytam, jak czytam”. W tym samym dniu o godzinie 10:00 czytała cała Polska. Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę głównym celem było budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się Wam z czymś przyjemnym, z relaksem, wolnym czasem i rozrywką. W tym roku czytaliśmy na świeżym powietrzu, w cieniu dużego drzewa przed szkołą na przygotowanych wcześniej ławeczkach i kocach. Kiedy wszyscy zajęliście swoje miejsca, Kasia – przedstawicielka Koła Przyjaciół Biblioteki zapoznała Was z celem akcji. Następnie rozdaliśmy Wam książki ze szkolnej biblioteki. Kiedy zaznajomiliście się ze swoimi pozycjami, Amelka ( również z KPB) zaprezentowała wam cztery popularne obecnie książki. Kulminacyjnym punktem programu było wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia dokumentującego nasz udział w ogólnopolskiej akcji. Ochotnicy z literami ustawili się w kolejności takiej żeby utworzyć napis „Czytanie nas łączy”. Dodatkowo nauczyciele trzymali przygotowane plakaty z hasłami promującymi czytelnictwo. Po wykonaniu zdjęcia wszyscy otrzymaliście zakładki do książki i ufundowane przez panią Dyrektor słodycze. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i w wakacje równie chętnie zasiądziecie w cieniu drzewa z ulubionymi książkami.      UWAGA!

 

Zmiana terminu zebrań z rodzicami!

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli informujemy rodziców, że termin zebrania z rodzicami w dniu 25 kwietnia 2019r. zostaje przesunięty na dzień 9 maja 2019r.
Za utrudnienia przepraszamy.


W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM

 

 

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

 3.  § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 


DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij w obrazek i zobacz co się u nas dzieje.
Akcja Mirabelka - kliknij w baner i zobacz co zrobiliśmy.

Wycieczka do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

Wycieczka Koła Multimedialnego do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej.
4 października odbyła się już druga w tym roku wycieczka Koła multimedialnego. Tym razem uczniowie uczestniczyli w zorganizowanej specjalnie dla nich lekcji na temat „Podróż w świat filmu, czyli krótka historia filmu”. Podczas zajęć młodzież dowiedziała się między innymi: kto i kiedy stworzył pierwszy film, jak film zmieniał się od kina niemego aż po dzisiejsze czasy, co to jest scenariusz, scenopis, rodzaje planów filmowych, adaptacja i ekranizacja filmowa. Zajęcia były bardzo ciekawe i już są plany na kolejne.

Wybory do samorządy uczniowskiego

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.


Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019 odbyły się 3 października.
Kandydaci to:
Dominik Zając klasa II a
Amelia Czok klasa II a

Zuzanna Krankowska klasa I b
Katarzyna Wróbel klasa III a
Jowita Sosna klasa III G
Martyna Nowińska klasa I p


Wyniki już wkrótce!!!

A oto kandydaci w całej okazałości:

 

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i w budynku


Kącik literacki "Złote pióro"

Kącik literacki "Złote pióro"
Miło nam zawiadomić, że w świetlicy wznowił działalność Kącik literacki "Złote pióro"!

Mamy już swoją gazetkę i możemy publikować Wasze wiersze! Kochani uczniowie, absolwenci i nauczyciele: piszcie wiersze i przynoście do świetlicy! Do piór! Zapraszają pani Basia Ginter i pan Jerzy Góra.

Konkurs

Ogłaszamy konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny na zakładki do książki
pod hasłem: „100 zakładek na 100 lecie Niepodległej”.
Technika dowolna od rysunku po haft. Praca musi zawierać przynajmniej jeden symbol narodowy. Termin do końca października.
Zapraszam wszystkich uczniów, absolwentów a także nauczycieli do udziału w akcji.

Regulamin i dodatkowe informacje dostępne w bibliotece szkolnej.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Niestety mamy smutną wiadomość - wakacje się skończyły.

3 września 2018r. o godzinie 10 zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. W sali gimnastycznej naszej szkoły rozpoczną się uroczystości związane z nowym rokiem szkolnym 2018/2019. Akademię ja zwykle przygotowali p. Izabela Jura, br. Krzysztof Suchogórski oraz uczniowie, którzy żyć nie mogą bez szkoły i pod koniec wakacji już uczyli się wierszy i piosenek.

 Szczególnie serdecznie witamy w progach naszej szkoły uczniów z klas pierwszych, A jeszcze serdeczniej uczniów naszej nowej szkoły - technikum.

Dyrekcji, nauczycielom i uczniom życzymy dużo zapału do nauki i pracy.

Rada pedagogiczna

 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli na radę pedagogiczną:

 • w dniu 28 sierpnia 2018r. o godzinie 10.00

 • w dniu 30 sierpnia 2018r. o godzinie 11.00


Otwieramy nowy typ szkoły!

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Częstochowy w roku szkolnego 2018/2019 rozpoczynamy naukę w czteroletnim technikum. Kształcić będziemy uczniów w na kierunku technik informatyk i technik logistyk. Tutaj znajdują się wszystkie informacje.


Zakończenie roku szkolnego

 

Uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego odbędą się w piątek 22 czerwca 2018r. o godzinie 10.00.

Zapraszamy.


Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

 

Dnia 30 kwietnia 2018 roku odbył się w naszym Zespole Szkół apel upamiętniający 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Montaż słowno-muzyczny przypomniał wszystkim zebranym okoliczności uchwalenia Konstytucji, walkę o jej utrzymanie a wreszcie zdławienie polskich starań o reformę państwa i rozbiory. Jak co roku apel stał się kolejną ważną lekcją patriotyzmu dla naszej społeczności szkolnej.


23 kwietnia Światowy Dzień Książki w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

 

II Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz

Uczniowie z klasy III a uczestniczyli w czytaniu książek Małgorzaty Musierowicz, które odbyło się w Bibliotece Publicznej. Spotkanie to uświetniła wizyta aktora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – pana Antoniego Rota, który odczytał fragmenty "Idy sierpniowej". Wśród uczestników spotkania przeprowadzono także konkurs znajomości całej Jeżycjady. Trzech zwycięzców, którzy odpowiedzieli bezbłędnie na największą ilość pytań, otrzymało najnowszą książkę Małgorzaty Musierowicz – Ciotkę Zgryzotkę. Wśród szczęśliwych zwycięzców była nasza uczennica - Katarzyna Wróbel. Na koniec spotkania uczniowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Gratulujemy Kasi wygranej i zachęcamy do lektury książek Małgorzaty Musierowicz.. Dwa słowa o autorce i Jeżycjadzie.

Małgorzata Musierowicz – polska pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, ilustratorka. Jeżycjada - cykl powieściowy dla młodzieży.


Światowy Dzień Scrabble

 

 13 kwietnia obchodzimy Światowy dzień Scrabble. Scrabble to prosta a zarazem wciągająca gra, wymyślona w 1931 roku przez Alfreda Buttsa. Dziś gra w nią cały świat. Sprawdza nie tylko znajomość słówek, ale też spostrzegawczość, poprawność ortograficzną, logiczne myślenie i umiejętność wykorzystywania nadarzających się okazji.

 


Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej

 

11 kwietnia po raz dziesiąty został rozegrany w naszej szkole Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej "Sprawni-Razem". W turnieju wzięły udział drużyny z Sosnowca, Lublińca i Częstochowy. Zwyciężyła drużyna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu, drugie miejsce zajęła reprezentacja naszej szkoły, trzecie - Zespół Szkół nr 28, czwarte miejsce - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, piąte - Ośrodek Wychowawczy im. św. Jana de La Salle. Najlepszym zawodnikiem turnieju został zawodnik z Lublińca

 


"Igłą Malowane" - to już osiemnasty raz

 

10 kwietnia odbyła się 18-ta edycja międzyszkolnego konkursu "Igłą malowane". Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. M. Grzegorzewskiej. Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami, upominkami oraz gromkimi brawami! W uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz goście z Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Podczas spotkania nasi uczniowie przedstawili bajkę "Dziad i baba", wiersz "Tańcowała igła z nitka" oraz zaśpiewali ulubione piosenki. W czasie finału można było podziwiać prace młodych artystów.

 


Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Dnia 19 marca 2018 roku delegacja uczniów naszej szkoły pod opieką p. Przemysława Gorzałki wzięła udział w uroczystych obchodach imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. W obchodach z udziałem władz miasta na czele z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem wzięły udział delegacje służb mundurowych i poczty sztandarowe częstochowskich szkół. Złożono kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, po uroczystościach na placu Biegańskiego odbyła się prelekcja dra Mariusza Kolmasiaka pt. „Józef Piłsudski i jego związki z Belwederem”.


III Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Czarowanie Słowem"

 

15 marca 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się III POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „CZAROWANIE SŁOWEM”. Na scenie zaprezentowało się 65 uczestników. W kategorii wiekowej szkoły zawodowe zwyciężyli uczniowie min. z naszej szkoły:

 • II miejsce zajęła KATARZYNA WRÓBEL – uczennica klasy III c z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych, która zinterpretowała wiersz Józefa Ignacego Kraszewskiego pt.: „Dziad i baba”,

 • III miejsce AMELIA CZOK - uczennica klasy I a z Branżowej Szkoły Specjalnej Pierwszego Stopnia, wykonała piękną recytację Legendy litewskiej Adama Mickiewicza pt.: „Trzech Budrysów”.

 • wyróżnienie MARCIN MAŹNIAK – uczeń klasy III c z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych, który przygotował wiersz Juliana Tuwima pt.: Wspomnienie”.

Dzięki uczestnictwu uczniów w konkursie recytatorskim młodzież popularyzowała literaturę piękną, rozwijała zdolności recytatorskie, rozbudzała wrażliwość na piękno poezji, doskonaliła dykcję, intonację wymowy, ruch sceniczny, koncentrację uwagi , pamięć i pewność siebie. Za piękne wykonanie utworów poetyckich młodzież otrzymała dyplomy, książki i drobne upominki. Możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością utwierdziła ich w przekonaniu, że należy rozwijać swoje zainteresowania.

 


Dzień Języka Ojczystego

 

21 lutego obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. Ze względu na to, że część uczniów była na praktykach w naszej szkole obchody tego dnia zostały przesunięte na 22 Lutego. W tym dniu tradycyjne lekcje języka polskiego zostały zastąpione zabawami językiem polskim. Było bardzo wesoło, szczególnie wtedy, kiedy uczniowie mieli czytać łamańce językowe.


Dni bezpiecznego internetu

 

Od 14 do 28 lutego trwają w naszej szkole dni poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Hasło tegorocznych obchodów „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Wszystkie klasy chętnie uczestniczą: w bibliotecznych projekcjach filmów o bezpiecznym korzystaniu z mediów, konkursie i grach związanych z tym tematem a także w kursach e-learningowych.

WALENTYNKI!!!

 

Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę walentynkową.
Poczta walentynkowa " na Krótkiej" była czynna do 14 lutego (środa) do godz 12: 30.
14 lutego od 13 :00 wysłannicy Św. WALENTEGO przekazali walentynki adresatom.

Niech żyje bal ...

 

Dnia 23 stycznia 2018 r. grupa 11 uczniów z naszej szkoły pod opieką pań: Iwony Rorat, Joanny Smolińskiej i Katarzyny Pohoreckiej wzięła udział w I Balu Integracyjnym zorganizowanym przez Koło Wolontariatu Akcji Katolickiej przy ZSS Nr 28 i ZSSB w Częstochowie. W programie imprezy był występ taneczno - wokalny uczennic ze SP Nr 48, występ wokalistki programu The Voice of Poland oraz pokaz trików rowerowych. Gościem specjalnym balu, który śpiewał i tańczył z młodzieżą był bp Antoni Długosz. Uczniowie z naszej szkoły przebrani w stroje karnawałowe bawili się doskonale.

 

      

Góra grosza - podsumowanie akcji

 

W dniach od 27 listopada 2017r. do 2 stycznia 2018 r. na terenie naszej szkoły przeprowadzona była zbiórka pieniędzy w ramach XVIII  edycji ogólnopolskiej akcji  Towarzystwa Nasz Dom „Góra Grosza”. Zebrana kwota to 100,55 zł. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy.

 

 


Jasełka szkolne

 

Jasełka szkolne. 21 grudnia uczniowie pięknymi śpiewami i wierszami wprowadzili nas w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

MARYŚKI 2017

Po raz 12-ty odbyły się w naszej szkole Maryśki, z okazji Dnia Patrona Szkoły - Marii Grzegorzewskiej. Wręczone zostały nagrody dla uczniów i pracowników szkoły. Maryśkę otrzymali: Ambasador Spraw Szkolnych- p. J. Smolińska, Niestrudzony Strażnik Bezpieczeństwa- p. I. Grzegorzewska, Złoty Mikrofon- Paulina Łysik, Złoty Ukłon- Bożena Szyińska, Złoty Nauczyciel- p. P. Gorzałka, Złoty Uczeń- Aneta Dawczyk, Wyciskacz Potu- p. A. Misztela, Piksel Roku- Mikołaj Wolniak, Pozytywnie Zakręcony- Mateusz Turek. Wręczenie nagród uświetniły występy uczniów. Piosenki zaśpiewali: Kasia z Ewą III a, Andrzej I b, Grzegorz- absolwent, Karolina, Weronika i Patrycja II a i III a, Bożena z Ii, Amelia, Patrycja i Dominik z I a oraz Iwona z Fabianem z I p. Na scenie pojawił się również zespół taneczny Angels oraz Teatrzyk Krótki Z występem „O Mikołaju i z Mikołajem”.

Wystawa Piękna 2017

30 października 2017 r. w naszej szkole odbył się wernisaż XVIII Wystawy Piękna. Na wystawie zaprezentowanych zostało ok. 500 prac plastycznych i technicznych wykonanych różnymi technikami. Autorami prac są uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie i wychowankowie ośmiu szkół, ośrodków i placówek z terenu Częstochowy. Wystawie towarzyszyły Twórcze Warsztaty Integracyjne, podczas których wszyscy wspólnie oddali się twórczym działaniom. Powstały przepiękne prace plastyczne, które wyeksponowaliśmy na zakończenie uroczystości w sali gimnastycznej. Tam też uczniowie wyróżnieni za najciekawsze zdaniem publiczności prace zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami, a wszyscy uczestnicy częstowali się słodyczami. Naszą uroczystość uatrakcyjniły występy aktorskie i taneczne. Tradycyjnie bowiem mogliśmy obejrzeć występy Teatrzyku „Krótki”, który zaprezentował skecze o sztuce oraz Zespołu tanecznego „Angels”. Podczas wernisażu swoją obecnością zaszczyciło nas wielu dostojnych gości, a wśród nich Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy – Pani Magdalena Dębska. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom! Dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w organizację wystawy! Kto nie był – niech żałuje! Gratulujemy talentów, pozdrawiamy wszystkich uczestników i zapraszamy za rok na kolejną edycję wystawy – już XIX!
Organizatorki

Wycieczka w Beskid Mały

Szkolne Koło PTTK wzięło udział w wycieczce w Beskid Mały zorganizowanej przez Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie. Trasa wiodła od Przełęczy Przegibek przez Magurkę Wilkowicką, Czupel, Rogacz do Międzybrodzia Bialskiego. Z Magurki Wilkowickiej można było podziwiać panoramę obejmującą m. in.: Beskid Mały z górą Żar, Beskid Śląski z Baranią Górą i Skrzycznem, Beskid Żywiecki z Babią Górą, Pilskiem i Wielką Raczą. Dalszą drogę kontynuowaliśmy na Czupel, skąd można było zobaczyć górę Żar i jezioro Międzybrodzkie. Z Czupla idziemy w stronę Rogacza czerwonym szlakiem, dalej do Międzybrodzia, skąd można podziwiać jezioro Żywieckie. Kamienie i jesienne liście sprawiały, że chwilami droga była utrudniona, a niektórzy sprawdzali, jak działa siła grawitacji. Nikogo to jednak nie zniechęciło, zmęczeni i zadowoleni dotarli wszyscy do autokaru i wrócili do Częstochowy. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas pierwszych, mamy nadzieję, że nie ostatni raz!
Zapraszamy na nasze wycieczki!

Nowy Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018.

Dnia 11 października 2017 r. społeczność uczniowska w tajnym głosowaniu wybrała swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą SU po raz drugi została Aneta Dawczyk z klasy III a, jej zastępcami: Paulina Łysik i Paweł Zielonka z III c, Weronika Serwiak z klasy II a i Amelia Czok z klasy I a.

Mamy nadzieję, że będą godnie reprezentowali interesy uczniów.

Rajd integracyjny klas pierwszych.

W chłodny, piątkowy poranek uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami i opiekunem szkolnego koła PTTK udali się w rejon Rezerwatu Sokole Góry. Przed wędrówką chłopcy otrzymali słodkie niespodzianki z okazji Dnia Chłopaka. Naszym celem było przejście ścieżki dydaktycznej w rezerwacie. Rezerwat Sokole Góry jest największym rezerwatem Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wędrówka była urozmaicona - raz pod górkę, raz z górki, obok jaskini i schroniska skalnego. Pogoda dopisała, a po marszu odpoczywaliśmy przy wspólnym ognisku

Węgierska Górka

Szkolne Koło PTTK wzięło udział w wycieczce z Żabnicy do Węgierskiej Górki przez Halę Słowianki i Abramów. Po wyruszeniu czarnym szlakiem w stronę Hali Słomianki odpoczywaliśmy w Stacji Turystycznej, niestety pogoda nie pozwoliła podziwiać roztaczających się wokół widoków. W czasie dalszej drogi przez Arłamów i Tokarnię pogoda się poprawiła i można było zobaczyć okoliczne góry, a w Węgierskiej Górce forty obronne.

Pozdrawiamy ze szlaku i zapraszamy na następne wycieczki!

Dzień zwierząt

W październiku z okazji Dnia zwierząt zostały zorganizowane w bibliotece dwa konkursy: dla nauczycieli i pracowników szkoły -konkurs fotograficzny "Pochwalmy się swoimi zwierzakami" a dla uczniów konkurs plastyczny pod takim samym tytułem. Zarówno na jeden jak i drugi konkurs spłynęło dużo prac, które zostały opublikowane na Facebooku szkoły. W wyniku głosowania uczniowie wybrali zdjęcie zwierzaków Pana Przemysława Gorzałki - Mija i Plama. W konkursie plastycznym pierwsze miejsce zajęła praca uczennicy z klasy I i Bożenki Szyińskiej. Serdecznie gratulujemy!!!! Wybór był trudny, ponieważ wszystkie zwierzaki były przesympatyczne.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września o godzinie 10 na sali gimnastycznej rozpoczął się rok szkolny 2017/2018. Akademię przygotowali p. Izabela Jura i br. Krzysztof Suchogórski. Uczniowie poświęcili końcówkę swoich wakacji, żeby ćwiczyć wiersze i piosenki do występu. Dyrekcji, nauczycielom i uczniom życzymy dużo zapału do nauki i rozwoju swoich zainteresowań. Szczególnie serdecznie witamy w progach naszej szkoły uczniów z klas pierwszych.